آموزش فردی و سازمانی

از آنجا که متخصصان سیمرغ قائل به فرد یا سازمان بودن یک کسب و کار را چالشی جدی تلقی می‌کنند، بر این باور هستند که دانش باید به مرور زمان به درون سازمان منتقل گردد. لذا متخصصان سیمرغ این آمادگی را دارند که در جهت افزایش توان بالفعل کسب و کار و درونی ساختن دانش، حین و بعد از ارائه‌ی هر خدمت، اطلاعات و دانش متناسب با هر خدمت را بصورت فردی یا سازمانی به منابع انسانی مدنظر کارفرما آموزش و انتقال دانش نماید.

هم‌چنین شرکت توسعه کسب و کار سیمرغ آمادگی خود را برای برگزاری رویدادهای آموزشی متناسب با خدمات خود بصورت سازمانی و گروهی، اعلام می‌دارد.

دکمه بازگشت به بالا